Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO NA TERENIE

OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „JEZIORAK” W PSZCZEWIE

Szanowni Goście

Korzystanie z Wypożyczalni jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją obowiązujących tu zasad.

1.        Na terenie Przystani należy zachować szczególną ostrożność. Kąpiel, wędkowanie, leżakowanie oraz spożywanie alkoholu na tym terenie są zabronione.

2.        Przystań i wypożyczalnia sprzętu pływającego czynne są od 12:00 do 19:00.

3.        Korzystanie ze sprzętu pływającego jest płatne –zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

4.        Sprzęt pływający może być wypożyczany wyłącznie przez osoby, które ukończyły 16 lat, po okazaniu u pracownika Wypożyczalni dokumentu tożsamości.

5.        Wypożyczając sprzęt wodny należy pobrać obowiązkowe wyposażenie ratunkowe (kamizelki asekuracyjne) dla każdej osoby

          przewidzianej   do korzystania ze sprzętu.

6.        Rodzice lub opiekunowie pełnoletni dysponujący sprzętem pływającym mogą zabrać na pokład dzieci na własną odpowiedzialność.

7.        Osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wypływem środków odurzających sprzętu pływającego nie wypożyczamy.

8.        W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób                                       użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony.

 • Rower wodny Garbus – 4 osoby
 • Rower wodny Pati – 2 osoby
 • Łódź  – 3 osoby
 • Kajak – 2 osoby

9.        Użytkownikom sprzętu zabrania się:

 • wchodzenia na pokład jednostki pływającej zacumowanej przy pomoście,
 • wędkowania z pokładu, z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych,
 • odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru,
 • picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą,
 • kąpieli w kapokach,
 • skoków do wody ze sprzętu wodnego
 • wnoszenie zwierząt na pokład

10.     Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:

 • Obserwowania warunków pogodowych i w razie potrzeby podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom,
 • używania sprzętu asekuracyjnego (osoby nie umiejące pływać powinny podczas rejsu mieć na sobie kamizelkę asekuracyjną).
 • Zachowania czystości sprzętu 

11.     W przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego lub przedłużenia wynajmu Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia

 administratora  Przystani

12.     Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji   wypożyczonego sprzętu materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik  który zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody.

13.    W przypadku dużej fali i silnego wiatru wypożyczanie sprzętu jest   wstrzymane.

14.    Wędkarze są zobowiązani do zwrotu łodzi  w stanie czystym. W przypadku zdania  łodzi brudnej lub  zaśmieconej  zostanie pobrana  opłata w wysokości      50 PLN  za mycie i uporządkowanie.

 

 

Życzymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku!!!