Regulamin Porządkowy

REGULAMIN PORZĄDKOWY
Ośrodek Wypoczynkowy ”Jeziorak” w Pszczewie

I. Postanowienia Ogólne

 1. Ośrodek jest obiektem dostępnym dla korzystających z zakwaterowania w domkach campingowych, pokojach, na polu namiotowym i campingowym.
 2. Na terenie ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane w obiekcie oraz czasowo do godziny 20:00 osoby zaproszone przez w/w.
 3. Osoby zaproszone na postój pojazdem samochodowym na terenie ośrodka winny uiścić opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem oplata za korzystanie z usług i terenu OWDiM „Jeziorak” oraz opuścić ośrodek do godziny 20:00.


II. Zasady Pobytu.

 1. Osoby przebywające do ośrodka są przyjmowane na podstawie skierowania, rezerwacji i dowodu wpłaty oraz podlegają obowiązkowi meldunkowemu zgodnie z Dz.U.01.87.960 ze zmianami 2004.05.01 Dz.U..04.93.887.
 2. Miejsca noclegowe eksploatacyjne przygotowane są do wypoczynku nie większej ilości użytkowników niż : domek typu Brda – do 6 osób, pokój czteroosobowy – do 4 osób, pokój dwuosobowy – do 2 osób. Jako użytkownika uważa się zarówno osobę dorosłą jak i dzieci  od 3 roku życia. Zakwaterowanie większej ilości osób w poszczególnych domkach lub pokojach wymaga odrębnego zezwolenia ośrodka za  dopłatą.
 3. Przyjęcie lub zdanie domku campingowego, pokoju lub miejsca biwakowego odbywa się pod nadzorem i obecności pracownika recepcji ośrodka.
 4. W domku campingowych, pokoju znajduje się spis wyposażenia, który zawiera rodzaj wyposażenia, jego ilość oraz cenę. Osoby zakwaterowane winny sprawdzić zgodność spisu wyposażenia ze  stanem faktycznym oraz stanem technicznym.
 5. Wszelkie niezgodności, co do ilości i stanu technicznego wyposażenia oraz stanu technicznego urządzeń lub przedmiotów znajdujących się w domku, pokoju, a nie objętych w/w spisem – winny zostać zgłoszone do recepcji ośrodka w dniu zakwaterowania. W innym przypadku stwierdzone braki lub ujawnione uszkodzenia  będą traktowane jako powstałe z winy przebywającego.
 6. Za wszelkie uszkodzenia oraz braki w wyposażeniu domku, pokoju lub innych urządzeń znajdujących się na ośrodku powstałe z winy przebywającego, pobiera się równowartość kosztu naprawy lub zakupu po aktualnie obowiązujących cenach (wykaz wyposażenia z cennikiem ). Należność należy uregulować w recepcji ośrodka do dnia wyjazdu.
 7. Cisza nocna na terenie całego ośrodka obowiązuje w godzinach od 23:00 do 6:00.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach domków brda oraz pokojach.
 9. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:
 • rozpalania ogniska na terenie ośrodka poza miejscem do tego przeznaczonym
 • rozpalania grilla we wnętrzu domku campingowego, na tarasie i pod tarasem domku typu Brda.
 • używania i posługiwania się bronią sportowa oraz pneumatyczną- wiatrówką.
 1. Osoby przebywające w ośrodku mają obowiązek, poza przestrzeganiem niniejszego regulaminu, przestrzegać również przepisów Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Rady Gminy Pszczew a w szczególności uiścić opłatę miejscową.
 2. Na terenie ośrodka brak jest wydzielonego i strzeżonego kąpieliska.


III. Czas pobytu

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 16:00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 10:00.
 2. W sprawie zmiany terminu wyjazdu należy kontaktować się z recepcją ośrodka.
 3. Gotowość zdania domku lub pokoju należy zgłosić do recepcji.
 4. Nie opuszczenie domku lub pokoju do godziny 10:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, a do godziny 16:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% stawki podstawowej.
 5. Brama ośrodka jest zamknięta w godzinach od 23:00 do 7:00, przyjazdy lub wyjazdy w/w godzinach należy indywidualnie uzgodnić z recepcja ośrodka.


IV. Przepisy Porządkowe

 1. Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.
 2. Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy i nie zrywamy kwiatów i krzewów.
 3. Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu – na zewnątrz domków i pokoi, zmianę ich położenia w obrębie pomieszczeń wewnętrznych oraz przenoszenia mebli z domku do innego domku campingowego.
 4. Zabrania się suszenia grzybów we wszystkich pomieszczeniach domków campingowych oraz pokojach.
 5. Do ogrzewania domków campingowych zabrania się używania kuchenek elektrycznych itp. urządzeń do tego nieprzeznaczonych.
 6. Zabrania się stawiania na lodówce przedmiotów emitujących ciepło typu kuchenka elektryczna, czajnik, nagrzane garnki itp.
 7. Zabrania się czyszczenia, patroszenia ryb w domkach campingowych oraz pokojach. Do tego celu służy wyznaczone miejsce znajdujące się przy polu campingowym.
 8. Koce znajdujące się na wyposażeniu domku, pokoju przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego. Zabrania się wynoszenia koców  na zewnątrz w/w pomieszczeń.
 9. Namioty oraz przyczepy campingowe ustawia się w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Ustawienie namiotu lub przyczepy poza polem namiotowym lub campingowym wymaga odrębnego zezwolenia właściciela ośrodka.
 10. Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników przyczep campingowych i pola namiotowego odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy ogólnodostępnym sanitariacie ośrodka.
 11. Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub innych osób dorosłych.
 12. Zabawy zespołowe a w szczególności gra w piłkę nożną, siatkową, koszykówkę, badmintona oraz ping ponga może odbywać się  wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Na terenie ośrodka znajdują się boiska do wyżej wymienionych gier.


V. Zasady parkowania pojazdów

 1. Osoby wjeżdżające pojazdem silnikowym na teren ośrodka mają obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej zgodnej z aktualnie obwiązującym cennikiem opłat.
 2. Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych .
 3. Parking na terenie Ośrodka Jeziorak jest parkingiem niestrzeżonym.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzilaności finansowej za uszkodzenia oraz kradzież pojazdów.
 5. Zabrania się mycia pojazdów silnikowych na terenie ośrodka.

VI. Zasady pobytu zwierząt.

 1. Psy na terenie ośrodka mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcach i na uwięzi.
 2. Właściciel ma obowiązek uiszczenia opłaty za zwierzę (psy, koty, króliki oraz inne zwierzęta futerkowe) zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Prosimy o niezbiżanie się z psami do wolier, wybiegów, zagród, w których znajdują się ptaki, króliki oraz inne zwierzęta będące własnością ośrodka.
 4. Obecność psa wpływa stresująco na zwierzęta, które robią się płochliwe, nieufne lub agresywne.
 5. Ptaków poruszających się swobodnie po terenie ośrodka  nie łapiemy i nie wyrywamy piór.
 6. Właściciele psów, kotów oraz innych zwierząt we własnym zakresie powinni zapewnić zwierzęciu niezbędne materiały przeznaczone na legowisko, które winno znajdować się na podłodze domku lub pokoju.
 7. W przypadku użycia na legowisko koców , kołder, poduszek, bielizny pościelowej oraz usytuowania legowiska na tapczanie , wersalce lub fotelu ośrodek pobierze dodatkową opłatę za pranie oraz dezynfekcję w/w przedmiotów.


VII. Postanowienia Końcowe. 

 1. Zasady korzystania ze sprzętu wodnego i rowerów kołowych określa odrębny regulamin znajdujący się na przystani wodnej oraz w recepcji ośrodka.
 2. W przypadku skrócenia pobytu ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystane dni wypoczynku.
 3. Wszelkie usterki oraz awarie prosimy zgłaszać do recepcji ośrodka w godzinach od 8:00 do 16:00. Usterki będą usunięte w terminie jak najkrótszym, lecz nie dłuższym niż 24 godzin od momentu zgłoszenia. W sytuacji, gdy usunięcie awarii lub usterki wymaga wyspecjalizowanego serwisu lub osoby posiadającej odrębne kwalifikacje czas naprawy ulega wydłużeniu do 48 godzin.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do użytkowników, które nie znajdują się w depozycie ośrodka.
 5. Skargi, wnioski, i życzenia można zgłaszać w recepcji ośrodka OWDIM Jeziorak w Pszczewie nad jeziorem Szarcz. 

DZIĘKUJEMY 
I ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU