Flora i fauna

Duże zalesienie liczne zbiorniki wodne, łąki, bagna, nieużytki stanowią doskonałe warunki do rozwoju świata roślinnego i zwierzęcego. Ponad 90% drzewostanu stanowi sosna z pozostałych gatunków drzew występują: brzoza, olsza, buk, świerk, modrzew, grab, dąb, osika, klon, kasztanowce, akacja i lipa. Na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego występują rzadko spotykane rośliny chronione.

Lasy zamieszkują liczne gatunki ssaków, ptaków, płazów i owadów, w tym wiele gatunków chronionych.

  • należą do nich ssaki: jeż europejski, kret, ryjówki, nietoperze, wiewiórki, gronostaje, łasice, bobry. W lasach żyje dużo zwierząt łownych,jak: jeleń sarna, dzik, lis, borsuk, kuna, jenot ( coraz liczniejszy) tchórz i coraz rzadziej spotykane zające.
  • przebogaty jest świat ptaków, który ma naturalne schronienie w pięknych lasach i licznych jeziorach. Najczęściej występujące ptaki to perkozy, czaple, łabędzie, łyski, gęsi gęgawy, kaczki krzyżówka, przepiórki, kanie czarne i rude, jastrzębie, myszołowy, żurawie, puszczyki, sowy uszatki, kukułki, dudki, dzięcioły, jaskółki kruki, wilgi, szpaki, sikorki, kosy, słowiki szare,czyże, szczygły, zięby, wrony siwe, gołębie grzywacze, siniaki oraz wiele innych gatunków ptaków. Sporadycznie pojawia się orzeł bielik, kilka gatunków mew i rybitw.


Wielkie wysypy grzybów i obfitość jagody czarnej stanowi znaczne źródło dochodów miejscowej ludności oraz ściąga liczne rzesze turystów i wczasowiczów.